Home

Vinnova-debatten

Debatten på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 2008
I min artikel den 26 september beskrivs kortfattat förspelet till Vinnovas beslut att inte publicera rapporten om Håkan Lans färggrafikpatent i juni 2007. Vid den tiden granskade jag Vinnova-rapporten i en kritisk kommentar som finns här:

Jag skickade kommentaren till några av utredningens experter och också till Vinnovas generaldirektör Per Eriksson. Möjligen bidrog detta till att publiceringen ställdes in.

På denna webbplats finns dessutom ett par stora uppsatser om Håkan Lans amerikanska färggrafikprocess under samlingsnamnet

Jag har också lagt ut nedanstående kortare artiklar om samma ämne: