Home
 
I uppställningen nedan redovisas de referenser i slutnoterna till uppsatsen "Domen mot Håkan Lans - ett justitiemord", som är tillgängliga genom länkar. De är uppförda i den ordning de kommer i uppsatsens slutnotsförteckning. Destinationen "I" betyder att länken leder till en fil på denna webbplats, och destinationen "U" att länken leder till en annan webb-plats på nätet.
Beteckning  för referensen i slutnoterna

Länkens

destination

Länkens

egenskaper

Domen I pdf, 561 KB
Färggrafikpatentet U  
Positionsindikeringspatentet U  
Provisionsavtalet I pdf, 148 KB
Lans stämning av AM&S I html, 391 KB
The Assignment Declaration I pdf, 36,5 KB
Memorandum I pdf, 61,7 KB
Appellationsdomstolens uttalande U  
Svenska advokatregler I pdf, 30,3 KB
Europeiska advokatregler I pdf, 315 KB
Lehmans utlåtande I html, 74 KB
Dunlap v. Schofield U  
Jaeckle, Fleischmann & Mugel U  
Beviset I pdf, 24 KB
Utterströms brev I pdf, 131 KB
Premiärflygningen I html, 11,5 KB
Hotet mot den amerikanska industrin I pdf, 209 KB
Militära tillämpningar U  
Luftfartsverket mot PMEI I pdf, 118 KB
Nedan finns länkar till ytterligare några dokument som är av intresse i sammanhanget, även om de inte refererats i uppsatsen om domen mot Håkan Lans.
Lans stämning av AM&S (html-fil 298 KB) - Detta är den engelska originalversionen av stämningen mot AM&S. 
Utlåtande av Arnon D. Siegel (pdf-fil 1,3 MB) - Detta dokument är intressant bland annat därför att det som bilagor innehåller ett brev från EU-parlamentarikerna Erika Mann, Carlos Westendorp Y Cabeza och Göran Färm till deras kollegor i parlamentet, och två brev från det svenska utrikesdepartementet adresserade till höga tjänstemän i de amerikanska justitie- respektive utrikesdepartementen.
Utlåtande av Håkan Lans (pdf-fil, 74 KB) - Detta är ett utlåtande av Håkan Lans våren 2004 till distriktsdomstolen i "the District of Columbia"
Begäran om förlängning av preskriptionstiden för meneden den 13 augusti 1999 (pdf-fil, 98 KB) - Den normala preskriptionstiden går ut den 13 augusti 2004 och Lans nuvarande advokater har begärt förlängning genom dispens för att möjliggöra stämning i brottmål. Begäran är ställd till "United States Attorney for prosecution".
After 23 Years... Långa och omotiverade fördröjningar har karakteriserat färggrafikprocessen i distriktsdomstolen i "the District of Columbia". I betydande usträckning förefaller dessa fördröjningar ha orsakats av domaren Judge John Garrett Penn, som gjort sig känd för "long, unexplainable  delays" och som har "twice as many overdue rulings as his fellow judges". En viktig konsekvens av Penns inaktivitet just nu, augusti 2004, är att preskriptionstiden för Louis S. Mastrianis brottsliga mened i domstolen (se huvuduppsatsen) hotar att gå ut utan att några åtgärder vidtas. Länken här leder till en intressant artikel om Judge Penns extrema sätt att fördröja ärenden som publicerades i Washington Post den 12 april 1999.