Home
 
I uppställningen nedan redovisas de referenser i slutnoterna till kommentaren "Den nya domen mot Håkan Lans - ytterligare ett steg i ett planerat justitiemord!", som är tillgängliga genom länkar. De är uppförda i den ordning de kommer i uppsatsens slutnotsförteckning. Destinationen "I" betyder att länken leder till en fil på denna webbplats, och destinationen "U" att länken leder till en annan webbplats på nätet.
Beteckning  för referensen i slutnoterna

Länkens

destination

Länkens

egenskaper

Begäran om omprövning I pdf, 61 KB
Domen efter omprövningen I pdf, 80 KB
Domen mot Håkan Lans - ett planerat justitiemord? I pdf, 137 KB
Assignmentavtalet I pdf, 37 KB
Förtydligandeavtalet I pdf, 36, KB
Appellationsdomstolens uttalande U  
Färggrafikpatentet, 1 U  
Färggrafikpatentet, 2 U  
Bruce Lehmans utlåtande I html, 74 KB
Mastrianis skriftliga vittnesmål I pdf, 1,0 MB
Förhöret med Louis Mastriani den 27 januari 2005 I pdf, 293 KB
Domstolsförhandlingarna, 24 mars I pdf, 298 KB
Domstolsförhandlingarna, 25 mars I pdf, 491 KB
Skriftlig slutinlaga från AMS I pdf, 1,5 MB
Faxet av den 19 februari 1997 I pdf, 24 KB
Förhöret med Håkan Lans den 26 januari 2005 I pdf, 175 KB
Skriftlig slutinlaga från Håkan Lans I pdf, 73 KB 
Nedan finns länkar till ytterligare några dokument som är av intresse i sammanhanget, även om de inte refererats i kommentaren till den nya domen mot Håkan Lans.
Håkan Lans begäran om omprövning - html, 31 KB
Inledningen av omprövningen i domstolen den 8 december - pdf, 99 KB
Domare Penns beslut att ta upp ärendet på nytt - pdf, 87 KB
Inlaga av AMS före domstolsförhandlingarna - pdf, 375 KB
Inlaga av Lans med anledning av AMS inlaga före domstolsförhandlingarna - pdf, 1,17 MB
Vittnesmål av Bertil Grennberg - pdf, 246 KB
Slutinlaga från Gateway/Dell - pdf, 10 KB
Invändning från Håkan Lans och Uniboard - pdf, 41 KB
Invändning från Adduci, Mastriani och Schaumberg - pdf-fil, 575 KB
Genmäle från Håkan Lans och Uniboard - pdf-fil, 912 KB
Utlåtande från domare Penn med anledning av slutinlagan från Adduci, Mastriani och Schaumberg - pdf, 49 KB