"Leif Pagrotsky bekymrad över utländska uppfinnares rättigheter i USA" är rubriken på ett pressmeddelande från Utrikesdepartementet den 11 september 2004. Därpå innehåller meddelandet följande ingress: "Näringsminister Leif Pagrotsky vänder sig i två brev direkt till USA:s justitieminister John Ashcroft och EU:s handelskommissionär Pascal Lamy för att få frågan om utländska uppfinnares rättigheter i USA genomlyst. Bakgrunden till Leif Pagrotskys oro är de problem som den svenske uppfinnaren Håkan Lans råkat ut för i USA."

Här är länkarna till de aktuella breven:

Erik Moberg, 15 september 2004